Din väg till körkortet

Följer du våra steg,då kan du snart får ditt körkort i handen.

1: Ansök körkortstillstånd

Innan du tänker övningskör måste du skaffa dig ett kökortstillstånd. Det kan du göra från dagen du fyllt 16 år.  Du får förmodligen inte börja övningsköra varken privat eller på en trafikskola utan att ha ett  körkortstillstånd klart.

  • Fylla i ansökan om körkotstillstån till transportstyrelsen.
  • Kompliterar ansökan med synundersökning vilket vi kan hjälpa dig på trafikskolan.

Handläggningstid hos transportstyrelsen varierar, Den är beroende av dina förutsättningar . Det kan ta flera veckor innan du får ditt tillstånd, därför du måste ansöka i god tid!

För att ansöka  körkortstillstånd Tryck här

Transportstyrelsen                  


2- Skriv in dig hos oss

När du har fått körkortstillståndet då är dags att övningsköra med oss på skolan. Vi har många års erfarenhet om körkortsutbildning och kommer att hjälpa dig med att lägga upp din körkort utbildning från dag ett.


 

3-  Gå handledarutbildning innan du övningskör privat

Om du under din körkortutbildning vill övningsköra privat måste både du och din handledare gå handledarutbildning(introduktionskurs för elev och handledare) . Ni kan gå på kursen tillsammans eller vid olika tillfälle.

Vi på Rotebro trafikskola erbjuder denna kurs. Handledarutbildning går genom det mest grundläggande delarna i körkortutbildning och en hel del av tips och råd för både handledare och elev. Kursen är obligatorisk för den som ska övningsköra privat. Det effektiva tiden för kursen är 3 timmer. På kursen bjuder vi på fika och frukt .

Anmäl dig till kursen här


Våra övningsbilar

4- Ta körlektioner med oss

Du kan blanda din övningskörning med lektioner på skolan vi har många års erfarenhet av både teoretisk och praktisk körutbildning samt rätt kunskap och pedagogiskkompetens för att utbilda. Din handledare är naturligtvis välkommen att följa med på lektionerna.

Kontakta oss


5- Plugga teori på elevcentralen

När du börjar övningsköra hemma eller på skolan ,då är det viktigt att börja plugga teori samtidgt de går hand i hand. I elevcentralen hitta du de teoretiska övningsfrågaorna som kan hjälpa dig för att klara kunskapsprovet ungefär (1500 frågor). Du kan även kompliterar med digital bok eller det traditionella bokpaket.

Elevcentralen


Risk ettan Riskettan

6- Riskettan är den första obligatoriska kursen

Riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar vilket både är obligatoriska. Vi kommer att hjälpa dig att planera dina riskutbildningar. Både delarna måste vara godkända innan din teori prov och uppkörning.

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda bettende.

Riskettan är den teoretiska delen av riskutbidningen och är obligatorisk del av din körkortsutbildning. 

Vi håller ofta riskettan  på skolan när tillräckligt med elever anmäla sig ,max 16 elever per kurstillfälle.


7- Risk 2(halkbana) är den andra obligatoriska kursen

Halkbana eller risktvåan som den heter också är den andra och den praktiska delen av den obligatoriska riksutbldningen.

  • Den här kursen handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Vi samarbetar med Gillnge halkbana med egna utbildade lärare. När du blir godkänd av din lärare då kommer vi att boka dig på en av kurserna. 

Gillinge halkbana


8- utbildningskontrol

Alla elever som kör hoss oss har möjlighet till utbildningskontroll inför uppkörningen, då utbildningsledare eller en annan lärare kör med dig och ger dig sina synpunkter som kan vara viktg att tänka på inför provet. Det här kan vara till stor hjälp mentalt när du körupp med en främmande lärare på uppkörningsdagen.


 

9- Sammanhållet förarprov

När du når slutet av din utbildning, bokar du både teori och körprov vid samma tillfälle och ska göras så nära varandra som möjligt. Du måste bli godkänd i både delarna. Det kan hända att du blir godkänd i ett av dem ,då har du två månader på dig för att bli godkänd i det andra delet.

  • Du måste ha en godkänd ID handling(pass-ID kort) vid både proven utan de får du inte genför proven.

För mer information tryck på de här länkerna nedan:

Kunskapprov tryck här

Körprov på trafikverket

Boka prov på transportstyrelsen